Eigenschappen

De Ryeland is een sterk ras met een groot gewenningsvermogen aan voeding, omgeving en temperatuur. Het ras is minder gevoelig voor rotkreupel. De Ryeland is al ruim 800 jaar een wit schapenras. Door kruisingen in het verleden, 200 tot 300 jaar geleden, met de Leicester om de Ryeland wat groter te krijgen (meer vlees) is er zwart in het Ryelandras gefokt. In Engeland werd dit lange tijd gezien als een bedrijfsfout en nog willen topfokkers er geen weet van hebben dat er wel eens een gekleurd lam wordt geboren.
 
In 1989 werd besloten dat de gekleurde Ryeland als gekleurd geregistreerd moesten kunnen worden. Sinds dien geldt voor de gekleurde Ryelands een apart stamboek.
 
De rammen staan bekend als vrij vruchtbaar en de ooien lammeren vrij gemakkelijk af. De gemiddelde worpgrootte ligt op 1,5 en de levenskrachtige en snel groeiende lammeren kunnen in 4 maanden een levend gewicht van ruim 40 kg behalen. De wol voelt zacht en licht aan, is veerkrachtig en dicht gestapeld. Opvallend is dat in de dicht gesloten vacht geen zwarte en grijze vezels voorkomen. De wol is 8 tot 10 cm lang en weegt ruim 2,5 kg bij volwassen ooien en bij rammen rond de 4kg. Het karakter van de Ryeland is rustig,vriendelijk, verdraagzaam en meegaand.